Producent: de uitvoerder

Het uiteindelijke maken van een radiocommercial wordt gedaan door een producent. In de meeste gevallen is dat een geluidsstudio, waar de opnames van stem en muziek worden gedaan. Ook het afmixen, uitzendklaar maken en aanleveren van het eindresultaat bij de zenders wordt door de geluidsstudio verzorgd.

Wat een metselaar en timmerman is voor een huis, is een producent/geluidsstudio voor een radiocommercial. Sommige geluidsstudio's bieden reclamebureau-achtige diensten aan. Met name bij lokale en regionale radiocommercials is het gangbaar dat de geluidsstudio het complete traject verzorgt: van bedenken tot en met uitvoeren en aanleveren. Bij landelijke radiocommercials komt dit minder vaak voor omdat een radiospot dan vaak een onderdeel is van een bredere campagne waarbij ook print en tv-commercials worden ingezet.

Soms is een producent een zelfstandige grootheid, die niet betrokken is bij een geluidsstudio. Dat komt vooral bij grotere producties voor waarbij verschillende studio's worden ingeschakeld. De producent heeft dan het overzicht en verzorgt de gehele productie.

Wie • Producent

Waarom

Hoe

Wie

Wat

Info

Contact