Gegevens en verantwoording

Deze site is gemaakt om informatie te geven over het maken van radiocommercials. Omdat dit bij mijn weten nog niet in deze vorm op internet te vinden was. Je vindt hier geen overzichten van zenders, geluidsstudio's, voice-overs en reclamebureau's. Daar zijn al genoeg andere sites voor.

Sinds 1995 ben ik op verschillende manieren betrokken bij het maken van radiocommercials. Als producent, als componist, als tekstschrijver en als voice-over. En als luisteraar natuurlijk. De teksten op deze site geven de ervaringen en inzichten weer die ik heb opgedaan. Mede gevoed door talloze vakbroeders met wie ik werk en heb gewerkt.

Deze site is vooral bedoeld voor mensen die (nog) niet zoveel weten over het maken van radiocommercials, maar er wel mee te maken krijgen. Hier vertel ik wat tijdens een productie in (telefoon)gesprekken, mails en studiotijd nooit allemaal aan de orde kan komen. Als je zo'n beetje door de teksten hier hebt gesnuffeld voordat het werkelijke produceren begint, kom je wat beslagener ten ijs.

Om het recht voor zijn raap te zeggen: ik maak nogal eens mee dat tijdens een productie iemand (wie dan ook) het verwijt krijgt dat hij/zij zich niet goed heeft voorbereid. Maar ja, hoe kun je je nou voorbereiden op het maken van een radiocommercial als daar nauwelijks informatie over is te vinden? Daarom deze site dus.

Ik heb mijn best gedaan om de toonzetting neutraal te houden. Maar dat neemt niet weg dat sommige passages een typisch geval zijn van 'ik vind' en niet zozeer van 'het is'. Dat is onvermijdelijk bij deze materie. En deze site is dan ook niet zozeer bedoeld als een handleiding, maar meer als een informatiebron.

Ik hoop dat je wat hebt aan alles wat ik heb opgeschreven. Vragen, opmerkingen, correcties en aanvullingen zijn welkom.

Willem van den Top

Mail: willem@radiocommercial.eu

Telefoon: 0318-843469Copyright
Alle teksten op deze website zijn geschreven door -en eigendom van- Willem van den Top. Als je deze teksten -of gedeelten daarvan- wilt kopiëren, vermenigvuldigen, printen, plaatsen op een andere website of in een e-mail, of op welke andere manier dan ook openbaar wilt maken buiten deze website om is dat alleen toegestaan met bronvermelding (www.radiocommercial.eu) én schriftelijke toestemming (op te vragen via: willem@radiocommercial.eu).

Contact

Waarom

Hoe

Wie

Wat

Info

Contact